لایه ,لایه لایه

زندگی مثل پیاز لایه لایه است.

همین را بیشتر نمیگویم و شما از این بخوانید، خودتان از همین یک جمله بفهمید. خواهشا مخاطب باهوش ، زیرک و درد کشیده ای باشید. بفهمید که زندگی از همان اول که شروع شد بسته به درک و شعورمان لایه لایه بود، لایه هایی نازک با سالهایی که کمتر فهمیدیم ولایه هایی ضخیم تر برای سالهایی که بیشتر فهمیدیم و درد کشیدیم.

نوزاد، خردسال، کودک یا نوجوان، این مزخرفات را بگذارید کنار این تقسیم بندی بیخردانه است چون سالهای یک لایه را یک حس مشترک یا یک درد مشترک به هم وصل میکند. برای پیدا کردن لایه های زندیگیتان دنبال حس ها یی بگردید که درطول چند سال طغیان داشتند. به سرخوشی ها، غم ها، دلتنگیها، دل سوزیها، رحمها،تنهایی ها، عاشقی و به دوست داشتنها فکر کنید، هر کدام را کجای زندگیتان جا گذاشتید؟ از کی بیخاصیت تر شدید؟

 

منبع اصلی مطلب : روز بی پایان
برچسب ها : لایه ,لایه لایه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : پیاز